Često postavljana pitanja

Da li su nip proizvodi bez BPA? Zašto se obično na ambalaži navodi samo da proizvod ne sadrži BPA, a ne i druge moguće kritične komponente (npr. BPS)?

Svi nip proizvodi su bez BPA (prema zakonu) i BPS. Obično reklamiramo svoje proizvode samo kao proizvode bez BPA na našoj ambalaži, jer je BPA često hemijsko jedinjenje koje se nalazi u centru diskusija potrošača. Naši proizvodi ispunjavaju veoma stroge zahteve za proizvode za bebe. Takođe izbegavamo upotrebu mnogih drugih kritičnih supstanci i hemijskih jedinjenja u našim proizvodima bez izričitog navođenja na ambalaži. Jednostavno ne bi bilo dovoljno mesta na našoj ambalaži za ovo.