Da li ste znali...

...da proizvodimo od 1932. godine i da smo najstariji proizvođač cucli?

Sa ciljem da poboljša i učini cucle boljim i sigurnijim, Oto Hartman, i sam otac nekoliko dece, osnovao je kompaniju Hatu Gummiwerke Hartmann & Tuphorn GmbH u Erfurtu zajedno sa školskim prijateljem.

Otprilike 100 godina kasnije – 2014. godine – kompanija Nürnberg Gummi Babyartikel je nagrađena od strane bavarskog Ministarstva ekonomskih poslova za svoju stopu ekonomskog rasta. Oto bi bio ponosan na svoje potomke!

...da babice preporučuju nip Cool Twister?

...da babice preporučuju nip Cool Twister?

...da nip ne pravi kompromise kada su u pitanju kvalitet i bezbednost?

...da nip ne pravi kompromise kada su u pitanju kvalitet i bezbednost?

...da razvijamo svest o očuvanju naših resursa i životne sredine?

Uvereni smo da je važno aktivno promovisati zdrav i odgovoran način života. Naš sistem upravljanja energijom nam pomaže da poboljšamo energetsku efikasnost kompanije kupovinom energetski efikasnih proizvoda i usluga, između ostalog. Ulagali smo u održivost svoje kompanije i ...

U 2017. godini instaliran je sistem povrata toplote za tretiranje lateksa korišćenjem otpadne toplote kompresora iz proizvodnje komprimovanog vazduha. Ušteda odgovara potrošnji gasa 8 porodičnih kuća.

...da razvijamo svest o očuvanju naših resursa i životne sredine?

Uvereni smo da je važno aktivno promovisati zdrav i odgovoran način života. Naš sistem upravljanja energijom nam pomaže da poboljšamo energetsku efikasnost kompanije kupovinom energetski efikasnih proizvoda i usluga, između ostalog. Ulagali smo u održivost svoje kompanije i ...

U 2017. godini instaliran je sistem povrata toplote za tretiranje lateksa korišćenjem otpadne toplote kompresora iz proizvodnje komprimovanog vazduha. Ušteda odgovara potrošnji gasa 8 porodičnih kuća.

...da se nip proizvodi prodaju u preko 45 zemalja širom sveta?

...da se nip proizvodi prodaju u preko 45 zemalja širom sveta?